Ratunek dla duszy

Powodem powstania niniejszej strony internetowej jest ratunek dla duszy. Strona jest katolicka, a więc poddana całkowicie i tradycyjnie Chrystusowi Panu. Głównym zagadnieniem będzie tu Najświętszy Sakrament, ustanowiony Przez Chrystusa Pana jako bezkrwawe ponowienie Jego Ofiary: Ofiara Mszy Świętej. Zasadniczym polem badania strony będzie ważność Mszy Świętej: nie podlegająca dyskusji ważność Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim (tzw. Msza trydencka), oraz wątpliwej wartości tzw. Novus Ordo Missae, wprowadzona po II Soborze Watykańskim przez Papieża Pawła VI. Spróbuję  tu udowodnić, że ze względu na wady rytu, Novus Ordo to nieważna Msza Święta, nie będąca sakramentem protestancka uroczystość posilania się ciastkiem i winem.

Ratuj duszę swoją

Sprawę tę badam od wielu lat, czytając na temat ważności Mszy Świętej dostępne źródła, tak stare, jak i nowe. Wnioski są dla mnie jednoznaczne i porażające:

 

Najświętszy Sakrament

Obecnie sprawowany Najświętszy Sakrament, Msza Święta Novus Ordo, wprowadzona do Kościoła po II Soborze Watykańskim, jest nieważna sama w sobie.

Wady rytu Novus Ordo  

Posiada istotny defekt formy i intencji: wady rytu Novus Ordo i brak koniecznej i właściwej dla katolickiego rytu intencji.

Ofiara Mszy Świętej

Nie dochodzi w niej do przeistoczenia substancji chleba i wina w rzeczywiste, substancjalne Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ważność Mszy Świętej

Nie jest więc sprawowany Najświętszy Sakrament wg Tradycyjnej nauki Kościoła, zdefiniowany raz na zawsze na Soborze Trydenckim, ale protestanckie liryczno – muzyczne nabożeństwo Wieczerzy Pańskiej.

Nieważna Msza Święta

Duchowieństwo symuluje ważność Mszy Świętej, wprowadzając absurdalne, sprzeczne ze sobą zakazy i nakazy (podczas Komunii i Adoracji) i pobierając za to nienależne stypendia mszalne.

Ci wierni, którzy komunikują ten zwykły chleb z gorącym pragnieniem pożywania Ciała Pańskiego – bez swojej winy w rozumieniu tej sprawy – otrzymują pociechy duchowe, ale nie wynikające z Komunii.

Ci wierni, którzy pożywają komunię z przyzwyczajenia i obowiązku kościelnego – nic nie zyskują.

Twierdzenie wielu tradycyjnych kapłanów, że Novus Ordo może być ważna, ale jest niegodna, mija się z prawdą

Papież Paweł VI, który promulgował i nakazał ten niekatolicki ryt, z własnej woli i z własnej winy utracił pełnomocnictwo Chrystusa w sprawowaniu Jego wikariatu (gdyż zaprzeczył Jego nakazowi „To czyńcie na Moją pamiątkę”), w momencie podpisania nowego Mszału Rzymskiego utracił swój urząd i powinien zostać ekskomunikowany przez najbliższy sobór powszechny ;

Główną troską duszpasterską wszystkich tradycyjnych kapłanów katolickich winno być od tej chwili uświadomienie wiernym uczęszczającym do swoich kościołów parafialnych, że ten „Najświętszy Sakrament”, „Ofiara Mszy Świętej” jest największym kłamstwem wszechczasów, i biorąc udział w nieważnej Mszy Świętej, biorą udział w niczym.

„Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie pożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieć udziału ze mną”

Jeśli morze wyrzuci na morski brzeg miliony meduz, wrzucenie jednej z nich na powrót do morza może wydawać się pozbawione sensu. Jednak nie dla niej. Tak i tu.
Per analogiam. Kościół, który zabija własne dzieci, jest Kościołem bez przyszłości.

 

Poland and Deus to strona poświęcona zagadnieniom związanym z wiarą chrześcijańską. Tematyka strony zawiera treści o Najświętszym Sakramencie i wadach rytu Novus Orto oraz jego wpływie na ważność Mszy Świętej.