Analizy Ratunku dla duszy

Obejrzałem film "Nieplanowane". Pod przykrywką walki z aborcją przemyca się apologię protestantyzmu.

Żądamy uwolnienia Pana Juliana Assange

Rządy krajów muszą zdawać sobie sprawę, że sprawują swój urząd w imieniu i za pozwoleniem społeczeństw. Dlatego nie wolno im w swoich działaniach postępować nieetycznie i w sposób sprzeczny z prawem, także prawem naturalnym i prawem Bożym. Dlatego ludzie tacy, jak Pan Julian Assange, założyciel WikiLeaks, posiadają pełne poparcie narodów sprawujących kontrolę nad swoimi przedstawicielami.

Nie ważcie się więc wyrządzić Mu jakiejkolwiek krzywdy!